• Tel: 444 5 388

Spor Bilimleri Fakültesi - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Kuruluş
2018-2019 dönemi açılmıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında "Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümümüze Yükseköğretime Geçiş Seçme Puanı ve “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Daha önce öğrenim görülen yurt içi veya yurt dışındaki kurumlar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü programı ve bağlı içerikler YÖK tarafından oluşturulmakta ve buna bağlı olarak 4 yıl ve 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Beden Eğitimi Öğretmenliği Programının temel amacı, İlk, Orta ve Özel Eğitim alanına oyun, hareket ve beden eğitimi öğretmeni yetiştirmektir. Bu programda, öğretmen adaylarının konu alanına özgü çeşitli öğretim yöntem ve stratejilerini, öğrenme-öğretme süreçlerini, materyallerini, planlama ve değerlendirme etkinliklerini öğrenmeleri ve denemeleri amaçlanmıştır. Öğretmen adaylarına, İlköğretimde: “Oyunla Eğitim” ,“Hareket eğitimi” ve “Temel Spor Eğitimi”; Orta Öğretimde: “Temel spor Eğitimi”, Özel Eğitimde: engel türüne yönelik “Hareket ve Temel Spor Eğitimi” konu alanı ve formasyon derslerinde öğrendikleri bilgi ve becerileri, okul ve sınıf ortamında uygulamaya aktarma ve sonuçlarını görme fırsatı tanıyan bir öğretmen yetiştirme programıdır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölümümüzden mezun bir öğrenci aşağıda belirtilen kariyer alanlarında iş bulma olanağına sahip olur: Okulöncesi Oyunla Eğitim Öğretmenliği, İlköğretim Spor Eğitimi Öğretmenliği, Ortaöğretim Spor Eğitimi Öğretmenliği, Yükseköğretim Spor Eğitim Okutmanlığı, Askeri Okullarda Beden Eğitimi Öğretmenliği, Sivil Toplum Kuruluşlarında Beden Eğitimi Öğretmenliği, Zihinsel Engelliler Spor Eğitmenliği, Bedensel Engelliler Spor Eğitmenliği, Görme-Duyma Engelliler Spor Eğitmenliği, Psikolojik Engelliler Spor Eğitmenliği, Otizmde Spor Eğitmenliği
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar vize sınavı ve final sınavı şeklinde yapılmaktadır. Değerlendirme yöntemi olarak uygulamalı sınavlar ile birlikte teorik sınavlar da yapılmaktadır. Vize sınav notunun yüzdelik değerlendirmeleri farklılıklar göstermektedir.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Erzurum Teknik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölüm Olanakları


Program Çıktıları

Sıra Çalışma Modu
1 Beden eğitimi ve spor öğretimini planlama, öğrenme ortamlarını düzenleme ve yönetme becerilerini kazanır,
2 Öğretim sürecinin gerektirdiği araç – gereç, teknoloji ve bilgi kaynaklarını kullanır
3 Beden eğitimi ve spor öğretimi alanında temel ve özelleşmiş bilgi ve becerileri öğretir
4 Yarışma ve müsabakaları spor Kültürü ve olimpik eğitimi geliştirecek şekilde organize eder
5 Liderlik, sorumluluk, yaratıcılık, paylaşım ve işbirliği yeterliklerini kullanır
6 Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere yönelik etkinlikleri duyarlıkla yönetir
7 Ulusal günlere özgü etkinlikleri, anlam ve önemine uygun şekilde organize eder
8 Eğitim kalitesinin yükseltilmesinde ölçme ve değerlendirme bilgi ve tekniklerini kullanır
9 Öğrencilerin çok yönlü gelişimi için çevre ile işbirliği yapar
10 Kişisel ve mesleki gelişimini aktif bir yaşam tarzıyla sürdürebilme anlayışını kazanır
11 Yeni Program Çıktısı

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ
1
BECERİ
1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
1
2

Müfredat

T:Teori U:Uygulama L:Labaratuvar K:Kredi

1 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
UOZ-TA1 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi-I 2 0 0 2.00 0.00
AE-107 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 0 2.00 0.00
GK-105 Bilişim Teknolojileri 3 0 0 3.00 0.00
MB-103 Eğitim Sosyolojisi 2 0 0 2.00 0.00
MB-101 Eğitime Giriş 2 0 0 2.00 0.00
AE-111 Hareket Eğitimi 2 2 0 3.00 0.00
AE-109 İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji 3 0 0 3.00 0.00
UOZ-TD1 Türk Dili-I 3 0 0 3.00 0.00
UOZ-YD1 Yabancı Dil-I 2 0 0 2.00 0.00
Toplam 21 2 0 22 0

2 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
UOZ-TA2 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi-II 2 0 0 2.00 0.00
AE-112 Atletizm 1 2 0 2.00 0.00
AE-110 Cimnastik 1 2 0 2.00 0.00
MB-104 Eğitim Felsefesi 2 0 0 2.00 0.00
MB-102 Eğitim Psikolojisi 2 0 0 2.00 0.00
AE-108 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 2 0 0 2.00 0.00
AE-114 Takım Sporları-I 1 2 0 2.00 0.00
UOZ-TD2 Türk Dili-II 3 0 0 3.00 0.00
UOZ-YD2 Yabancı Dil-II 3 0 0 3.00 0.00
Toplam 17 6 0 20 0

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS