• Tel: 444 5 388

Edebiyat Fakültesi - Psikoloji

Kuruluş
Psikoloji Bölümü, Edebiyat Fakültesinin kurucu bölümlerinden biri olarak TBMM tarafından 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihli 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6005 No’lu Kanun’un 131. EK Maddesi uyarınca kurulmuştur. 2017 yılında iç örgütlenmesini tamamladı. 2017–2018 Eğitim-Öğretim yılından beri lisans düzeyinde öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Psikoloji Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Psikoloji Bilimi alanında "Psikolog" unvanı ile Lisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Kabul ve Kayıt Koşulları
1) Öğrenciler YKS sınav sonucuna göre programa yerleştirilirler. 2) Üniversiteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır; a) Üniversiteye kesin kayıt işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği tarihler arasında yapılır. ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybeder. b) Ortaöğretim veya dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke ortaöğretim okullarından mezun olanlar için diploma denklikleri Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak. c) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fakülte/yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmak, yapılacak sınavda başarılı bulunmak. d) ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda, Üniversiteye kayıt için belirtilen belgeleri, yabancı uyruklu öğrenciler için ise, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen gerekli belgeleri sağlamak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Eğitim-Öğretim süresi 4 yıl /8 yarı yıldır. Öğrencilerin 4 yıllık programı, en geç 7 yılda (14 yarıyılda) bitirmeleri, lisans programından mezun olabilmeleri için toplam olarak 240 AKTS alarak başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,00 veya üzerinde olması gerekmektedir. Toplam mezuniyet kredisi 2547 sayılı Kanunun 5-i maddesindeki dersler hariç, lisans programları için en az 128, en fazla 160 kredi saattir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla geçen ve bölümün belirlediği kurumlarda staj programını tamamlayan öğrenciler Psikoloji alanında lisans diploması almaya hak kazanır.
Program Profili
Bölüm bünyesinde Klinik, Gelişim ve Sosyal Psikoloji olmak üzere 3 anabilim dalı mevcuttur. Psikoloji bölümünün temel hedefi; toplumun farklılıklarına ve değerlerine saygı duyan; eşitlikçi, özgürlükçü ve esnek dünya görüşünü savunan; olaylara analitik, eleştirel ve yaratıcı bakabilen; problem çözme becerilerine, multidisipliner bakış açısına sahip ve bilimsel bilgiye evrensel düzeyde katkıda bulunan psikologlar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız hastaneler, ruh sağlığı merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, çocuk yuvaları ve kreşler, özel eğitim kurumları, özel klinikler, huzurevleri gibi kurum ve kuruluşlarda “psikolog” olarak görev alabilirler. Ayrıca kitle iletişimi ile ilgili kurumlarda, kamuoyu araştırma merkezlerinde, şirketlerin insan kaynakları departmanlarında çalışabilirler. Bunların yanında Sağlık, Adalet, Çalışma, İçişleri ve Dışişleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarının ilgili birimleri, aile ve çocuk mahkemeleri, cezaevleri, çocuk esirgeme kurumları gibi çeşitli devlet kurum ve kuruluşlarında görev alabilirler. Akademik kariyer düşünen mezunlarımız lisansüstü eğitime devam ederek üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışabilirler. Yine lisansüstü eğitimine devam eden mezunlarımız uzmanlaştıkları alana göre “Uzman Klinik Psikolog”, “Uzman Gelişim Psikoloğu” gibi farklı unvanlarla çalışma hayatlarına devam edebilirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) sınavından geçerli not almaları halinde kendi alanında veya alanı dışındaki tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Bilgi paketleri bölümündeki ilgili derse bakınız.
Mezuniyet Koşulları
Eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için toplam olarak 240 AKTS alarak başarıyla tamamlamaları ve genel not ortalamasının 2,00 veya üzerinde olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
1
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
0
Bölüm Olanakları
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zehra ERTUĞRUL YAŞAR,Tel: 444 5 388 - 2006, E-Posta: zehra.yasar@erzurum.edu.tr. Adres: Erzurum Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Havaalanı Yolu Cad. No:53 Yakutiye/Erzurum


Program Çıktıları

Sıra Çalışma Modu
1 Psikolojinin farklı alt alanlarına ait kuramsal bilgiyi kavrayabilme
2 Psikoloji alanında bilimsel araştırma tasarlayabilme ve uygulayabilme
3 Psikoloji alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4 Alan çalışmalarında elde edilen bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
5 Disiplin içi veya disiplinler arası takım çalışmalarında sorumluluklarını yerine getirebilme
6 Grup proje ödev çalışmalarında aktif rol alabilme
7 Psikoloji alanında öğrendiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilme
8 Psikoloji ve diğer bilim dallarıyla etkileşim kurabilme
9 Hayat boyu öğrenmenin gerekliliği olarak güncellemeleri takip edebilme ve kendini yenileyebilme
10 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev alabilme ve etkin iletişim sağlayabilme
11 Disiplin içi ve disiplinler arası iletişim kurabilme
12 Toplumdaki diğer insanlara temel psikoloji alanında genel kültür bilgisi aktarabilme
13 Ulusal ve uluslararası literatürü takip edebilme ve yenilik ve güncellemeleri izleyebilme
14 Psikolojide bilimsel araştırma yapabilmek için gerekli olan bilgisayar programlarını kullanabilme
15 Psikoloji alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
16 Psikolojinin etik ilkelerine sahip olma ve uygun davranabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ
1

BECERİ
1

2

YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1

2

3

4

5

YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
1

2

Müfredat

T:Teori U:Uygulama L:Labaratuvar K:Kredi

1 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
PSİ-107 Felsefeye Giriş 3 0 0 3.00 4.00
PSİ-111 Genel Biyoloji ve Genetik 3 0 0 3.00 4.00
YDY101 İngilizce-I 3 0 0 3.00 3.00
PSİ-105 İstatistik-I 2 2 0 3.00 5.00
PSİ-103 Psikoloji Tarihi 3 0 0 3.00 5.00
PSİ-101 Psikolojiye Giriş-I 3 0 0 3.00 5.00
PSİ-109 Sosyolojiye Giriş 3 0 0 3.00 4.00
Toplam 20 2 0 21 30

2 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
PSİ-108 Akademik Sunum Becerileri 2 0 0 2.00 4.00
PSİ-112 Davranışın Fizyolojik Temelleri 3 0 0 3.00 4.00
YDY102 İngilizce-II 3 0 0 3.00 3.00
PSİ-106 İstatistik-II 2 2 0 3.00 5.00
PSİ-104 Psikolojide Akademik Yazım 3 0 0 3.00 5.00
PSİ-102 Psikolojiye Giriş-II 3 0 0 3.00 5.00
PSİ-110 Sosyal Antropoloji 3 0 0 3.00 4.00
Toplam 19 2 0 20 30

3 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
PSİ-201 Araştırma Yöntemleri-I 3 0 0 3.00 6.00
PSİ-203 Gelişim Psikolojisi-I 3 0 0 3.00 5.00
PSİ-207 Kişilik Kuramları 3 0 0 3.00 5.00
PSİ-209 Mesleki İngilizce-I 3 0 0 3.00 4.00
2.Sınıf-3.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu (I) 3 0 0 3.00 3.00
PSİ-205 Sosyal Psikoloji-I 3 0 0 3.00 5.00
UOZTD1 Türk Dili-I 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 20 0 0 20 30

4 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
PSİ-202 Araştırma Yöntemleri-II 3 0 0 3.00 6.00
PSİ-204 Gelişim Psikolojisi-II 3 0 0 3.00 5.00
PSİ-210 Mesleki İngilizce-II 3 0 0 3.00 4.00
PSİ-208 Öğrenme Psikolojisi 3 0 0 3.00 5.00
2.Sınıf-4.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu (II) 3 0 0 3.00 3.00
PSİ-206 Sosyal Psikoloji-II 3 0 0 3.00 5.00
UOZTD2 Türk Dili-II 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 20 0 0 20 30

5 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
PSİ-305 Anormal Psikoloji 3 0 0 3.00 5.00
UOZTA1 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I 2 0 0 2.00 2.00
PSİ-301 Deneysel Psikoloji 3 0 0 3.00 5.00
PSİ-307 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 3 0 0 3.00 5.00
PSİ-309 Mesleki İngilizce-III 3 0 0 3.00 4.00
PSİ-303 Ölçme ve Değerlendirme 2 2 0 3.00 5.00
3.Sınıf-5.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu (III) 3 0 0 3.00 4.00
Toplam 19 2 0 20 30

6 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
PSİ-306 Adli Psikoloji 3 0 0 3.00 5.00
UOZTA2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II 2 0 0 2.00 2.00
PSİ-302 Bilişsel Psikoloji 3 0 0 3.00 5.00
PSİ-308 Evrimsel Psikoloji 3 0 0 3.00 5.00
PSİ-304 Klinik Psikolojiye Giriş 3 0 0 3.00 5.00
PSİ-310 Mesleki İngilizce-IV 3 0 0 3.00 4.00
3.Sınıf-6.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu (IV) 3 0 0 3.00 4.00
Toplam 20 0 0 20 30

7 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
PSİ-403 Alan Uygulamaları-I 2 2 0 3.00 6.00
4.Sınıf-7.Yarıyıl Araştırma Projeleri Seçmeli Ders Grubu 2 2 0 3.00 6.00
PSİ-401 Psikolojide Uygulama ve Araştırmada Etik 3 0 0 3.00 6.00
4.Sınıf-7.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu (VI) 3 0 0 3.00 12.00
Toplam 10 4 0 12 30

8 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
PSİ-404 Alan Uygulamaları-II 2 2 0 3.00 6.00
4.Sınıf-8.Yarıyıl Araştırma Projeleri Seçmeli Ders Grubu 2 2 0 3.00 6.00
PSİ-402 Psikolojide Testler ve Ölçekler 3 0 0 3.00 6.00
4.Sınıf-8.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu (VIII) 3 0 0 3.00 12.00
Toplam 10 4 0 12 30

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
SPSİ-221 Sanat ve Psikoloji 3 0 0 3.00
SPSİ-223 Aile ve Gelişim 3 0 0 3.00
SPSİ-225 Sosyal Bilimlerde Eleştirel Düşünme 3 0 0 0.00
SPSİ-222 Eğitim Psikolojisi 3 0 0 3.00
SPSİ-224 Ergenlik 3 0 0 3.00
SPSİ-226 Kültürlerarası Psikoloji 3 0 0 3.00
SPSİ-321 Pozitif Psikoloji 3 0 0 4.00
SPSİ-323 Kişilerarası İlişkiler ve Davranış 3 0 0 4.00
SPSİ-325 Gelişim Psikolojisinde Seçme, Okuma ve Araştırmalar 3 0 0 4.00
SPSİ-327 Sosyal Psikolojide Seçme, Okuma ve Araştırmalar 3 0 0 4.00
SPSİ-322 Sağlık Psikolojisi 3 0 0 4.00
SPSİ-324 Toplumsal Cinsiyet 3 0 0 4.00
SPSİ-326 Deneysel Psikolojide Seçme, Okuma ve Araştırma 3 0 0 4.00
SPSİ-328 Spor Psikolojisi 3 0 0 4.00
SPSİ-421 Gelişim Psikolojisinde Araştırma Projesi-I 2 2 0 6.00
SPSİ-423 Klinik Psikolojide Araştırma Projesi-I 2 2 0 6.00
SPSİ-425 Deneysel Psikolojide Araştırma Projesi-I 2 2 0 6.00
SPSİ-427 Sosyal Psikolojide Araştırma Projesi-I 2 2 0 6.00
SPSİ-429 Psikolojide İleri İstatistik Teknikleri 3 0 0 6.00
SPSİ-431 Grup Dinamikleri 3 0 0 6.00
SPSİ-433 Çocuk Gelişimini Değerlendirme 3 0 0 6.00
SPSİ-435 Trafik Psikolojisi 3 0 0 6.00
SPSİ-437 Klinik Psikolojide Seçme, Okuma ve Araştırmalar 3 0 0 6.00
SPSİ-422 Gelişim Psikolojisinde Araştırma Projesi-II 2 2 0 6.00
SPSİ-424 Klinik Psikolojide Araştırma Projesi-II 2 2 0 6.00
SPSİ-426 Deneysel Psikolojide Araştırma Projesi-II 2 2 0 6.00
SPSİ-428 Sosyal Psikolojide Araştırma Projesi-II 2 2 0 6.00
SPSİ-430 Psikolojide Nitel Verinin Analizi 3 0 0 6.00
SPSİ-432 Özel Eğitim 3 0 0 6.00
SPSİ-434 Yetişkinlik,Yaşlılık ve Ölüm 3 0 0 6.00
SPSİ-436 İleri Bilişsel Psikoloji 3 0 0 6.00
SPSİ-438 Klinik Psikolojide Psikoterapi Teknikleri 3 0 0 6.00