• Tel: 444 5 388

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği

Kuruluş
14/07/2010 tarihinde 27648 sayılı resmi gazete ilanı ile kurulmuştur. Bölümümüz 2017-2018 akademik yılında ilk öğrencilerini almıştır.
Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarında önceki formal olmayan ve formal eğitimin tanınması henüz başlangıç aşamasındadır. Erzurum Teknik Üniversitesi ve dolayısıyla bölüm bu durumdan istisna değildir. Buna rağmen İngilizce dil seviyesi için her dönem sınav yapılmakta ve bu şekilde önceki yabancı dil eğitimi tanınmaktadır. Öğrenciler geçer not aldıkları taktirde müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Erzurum teknik üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler bitirme projeleri ve stajları dahil bütün ders birimlerinden başarılı olmalı ve geçer not almalıdırlar.
Program Profili
Bilgisayar Mühendisliği Lisans programının amacı Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, temeli sağlam ve bilgilerini güncelleyebilen, düşünen, araştıran ve üreten mühendisler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları, ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisinde, çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Bilgisayar Mühendisi olarak görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve telafi sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak çeşitli türlerde yapılabilir. Yarıyıl sonu sınav süresi en az iki ders saati, ara sınav süresi en az bir ders saatidir. Kısa süreli sınavlar ile çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı gibi yapılan sınavlarda, sınav süresi ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 38 zorunlu, 2 teknik olmayan seçmeli ve 7 teknik seçmeli ders (4’ü bölüm içinden) olmak üzere toplam 47 ders tamamlayarak 143 kredi ve 240 AKTS elde etmesi ve 2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Müfredatta yer alan derslerin listesi “Ders Kategori Listesi”nde verilmektedir. Bu derslerden BİL-405 ve BİL-408 kodlu bitirme projeleri, öğrenciye program boyunca öğrendiği bilgileri bir mühendislik projesine uygulama olanağı sağlar. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin bölüm tarafından onaylanan bir kuruluşlarda zorunlu stajlarını başarı ile tamamlaması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm BaşkanıDr. Öğretim Üyesi Yusuf Sinan HanayTel: 444 5 388E-mail: sinan.hanay@erzurum.edu.tr
Bölüm Olanakları
Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2017 yılı itibari ile 2 yardımcı doçent, 4 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadrosu ile sürmektedir. Bölümde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gelişmiş iki adet bilgisayar laboratuvarı ve sınıflar bulunmaktadır.


Program Çıktıları

Sıra Çalışma Modu
1 Mühendislik ve temel bilimler alanında teknik bilgi sahibi olmak, ve bu bilgilerini kullanarak uygulamalar yaratma ve var olan problemlere çözüm getirme becerisi
2 Farklı disiplinlerden insanlarla aynı takımda verimli bir şekilde çalışma becerisi
3 Sosyal ve ahlaki normlara uygun profesyonel davranışlar kazanmak, kültürel farklılıkarı anlayıp, farklı kültürlere uyum sağlama bilinci
4 Bilgisayar alanındaki bilimsel çalışmaları takip edip, yeni çalışmaların getirdiklerini mevcut koşullarda değerlendime becerisi
5 Deneyler tasarlayıp, verilen bir durum için farklı yöntemlerin analizini yapıp, rapor hazırlama yetkinliği
6 Bağımsız, kendi kendine öğrenme yetisi ve ömür boyu öğrenme bilinci
7 Ortaya çıkardığı işleri etkin bir şekilde kitlelere sunma yetisi
8 Modern mühendislik tekniklerini bilme ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ
1

BECERİ
1

2

YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1

2

3

4

5

YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
1

2

Müfredat

T:Teori U:Uygulama L:Labaratuvar K:Kredi

1 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
BİL-103 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 3 0 2 3.00 7.00
BİL-101 Bilgisayar Programlama I 3 0 2 4.00 7.00
FİZ101 Fizik I 3 0 2 4.00 6.00
KİM101 Genel Kimya 3 0 2 4.00 5.00
MAT101 Matematik I 4 0 0 4.00 6.00
UOZDYD1 Yabancı Dil I 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 18 0 8 21 33

2 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
BİL-102 Bilgisayar Programlama II 3 0 2 4.00 7.00
FİZ-102 Fizik II 3 0 2 4.00 6.00
BİL-104 İstatistik ve Olasılık 3 0 0 4.00 6.00
MAT-102 Matematik II 4 0 0 4.00 6.00
UOZ-YD2 Yabancı Dil II 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 15 0 4 18 27

3 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MAT-201. Diferansiyel Denklemler 4 0 0 4.00 5.00
BİL-205 Elektronik Devreler 3 0 1 3.00 6.00
BİL-201 İleri Düzey Programlama 3 0 2 5.00 7.00
MAT-203 Lineer Cebir 3 0 0 3.00 5.00
UOZ-TD1 Türk Dili-1 2 0 0 0.00 2.00
BİL-203 Veri Yapıları ve Algoritmaları 3 0 0 5.00 7.00
Toplam 18 0 3 20 32

4 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
MAT-202 Ayrık Matematik 3 0 0 3.00 6.00
BİL-202 Dosya Organizasyonu 3 0 0 4.00 6.00
BİL-204 Sayısal Mantık Tasarımı 3 0 2 3.00 6.00
STS-202 Serbest Teknik Seçmeli I 3 0 0 3.00 6.00
STO-202 Teknik Olmayan Seçmeli I 3 0 0 3.00 0.00
UOZ-TD2. Türk Dili-2 2 0 0 0.00 2.00
Toplam 17 0 2 16 26

5 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
UOZ-TA1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2.00 2.00
BİL-307 Bilgisayar Mimarisi 3 0 0 4.00 6.00
BİL-305 İşletim Sistemleri 3 0 0 3.00 6.00
BİL-303 Nesne Yönelimli Programlama 3 0 0 3.00 6.00
BİL-309 Staj I 0 0 0 0.00 2.00
STO-301 Teknik Olmayan Seçmeli II 3 0 0 3.00 0.00
BİL-301 Veri Tabanı Yönetimi 3 0 2 4.00 6.00
Toplam 17 0 2 19 28

6 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
UOZ-TA2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2.00 2.00
BİL-306 Bilgisayar Ağları 2 0 2 3.00 6.00
STS-302 Serbest Teknik Seçmeli II 3 0 0 3.00 0.00
STS-304 Serbest Teknik Seçmeli III 3 0 0 3.00 0.00
BİL-302 Teknik Seçmeli I 3 0 0 3.00 0.00
BİL-304 Web Tasarımı ve Programlamacılığı 3 0 0 3.00 6.00
Toplam 16 0 2 17 14

7 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
BİL-401 Algoritma Tasarımı 3 0 0 3.00 6.00
BİL-405 Bitirme Projesi I 0 2 0 2.00 7.00
MMF-401. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 2 0 0 2.00 3.00
BİL-407 Otomata Teorisi 3 0 0 3.00 6.00
BİL-409 Staj II 0 0 0 0.00 2.00
BİL-403 Teknik Seçmeli II 3 0 0 3.00 0.00
BİL-411 Teknik Seçmeli III 3 0 0 3.00 0.00
Toplam 14 2 0 16 24

8 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
BİL-408 Bitirme Projesi II 0 2 0 2.00 7.00
BİL-404 Görüntü İşleme 3 0 0 3.00 6.00
BİL-406 Teknik Seçmeli IV 3 0 0 3.00 0.00
BİL-402 Yazılım Mühendisliği 3 0 0 3.00 5.00
Toplam 9 2 0 11 18

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
STS-202 İşaretler ve Sistemler 3 0 0 6.00
STS-202 Java Android Mobil Programlama 3 0 0 6.00
STO-202 Girişimcilik 3 0 0 0.00
STO-202 Çağdaş Sosyal ve Ekonomik Olaylar Tarihi 3 0 0 0.00
STO-202 Proje Yönetimi 3 0 0 3.00
STO-202 Klasik Müzik Tarihi 3 0 0 3.00
STO-202 İnovatif Yaklaşım ve Keşifler 3 0 0 3.00
STO-202 Mühendislik Ekonomisi 3 0 0 3.00
STO-202 Girişimcilik ve Kariyer Planlama 3 0 0 0.00
STO-301 Beden Dili ve Bakış Açısı 3 0 0 3.00