• Tel: 444 5 388

Edebiyat Fakültesi - Felsefe

Kuruluş
Felsefe Bölümü, Edebiyat Fakültesinin kurucu bölümlerinden biri olarak TBMM tarafından 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihli 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6005 No’lu Kanun’un 131. EK Maddesi uyarınca kurulmuştur. 2014 yılında iç örgütlenmesini tamamladı. 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren de lisans düzeyinde öğrenci alımına başlandı.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Felsefe Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Felsefe Bilimi alanında "Felsefeci" ünvanı ile Lisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1) Öğrenciler YGS ve LYS sınav sonucuna göre TM-3 puan türünden programa yerleştirilirler. 2) Üniversiteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır; a) Üniversiteye kesin kayıt işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği tarihler arasında yapılır. ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybeder. b) Ortaöğretim veya dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke ortaöğretim okullarından mezun olanlar için diploma denklikleri Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak. c) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fakülte/yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmak, yapılacak sınavda başarılı bulunmak. d) ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda, Üniversiteye kayıt için belirtilen belgeleri, yabancı uyruklu öğrenciler için ise, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen gerekli belgeleri sağlamak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak harf notlarından birisi verilir. Harf notunun karşılığı olan ağırlık kat sayısı şu şekildedir: AA 4,00 BA 3,50 BB 3,00 CB 2,50 CC 2,00 DC 1,50 DD 1,00 FF 0,00 M Muaf G Geçer Z Devamsız.
Program Profili
Olaylar, sorunlar ve değişim karşısında bilimsel bir tavır sergileyen, ülkemiz ve dünya sorunlarına karşı duyarlı ve çözüm üretebilen, değişen koşullara ayak uydurabilen, farklı disiplinleri sentez edebilen, geleceğe yönelik hedefleri olan, kültür, sanat ve edebiyata duyarlı, çeşitliliği bir zenginlik olarak gören, ekip çalışması, liderlik ve iletişim becerilerine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, yaratıcı ve pozitif düşünen, kendisiyle ve çevresiyle barışık, kendisini ifade edebilen, bilgi ve birikimlerini toplumunun ve insanlığın hizmetine sunan, sorumluluk ve mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, insan merkezli, katılımcı, tarafsız, önyargısız, eleştirel, özgün düşünen, inceleme ve araştırmalarında etik değerleri ve temel hak ve özgürlükleri gözeten, çağdaş ve demokrat araştırmacılar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programımızdan mezun olan öğrencilere “Felsefe Lisans Diploması”, unvan olarak ise “Felsefeci” unvanı verilmektedir. Felsefe kişiye kendi ilgi ve yönelimleri ışığında geniş bir hareket alanı sunduğundan felsefe bölümü mezunlarının geniş bir çalışma alanı vardır. Başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde, TRT ve diğer yayım ve kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama, değerlendirme ve reklamcılıkla ilgili birimlerinde değişik kadro unvanları ile çalışma olanağı bulabilmektedirler. “Öğretmenlik Formasyonu” aldıkları takdirde başta Milli Eğitim bakanlığı olmak üzere özel okullarda Felsefe Öğretmeni, Felsefe Grubu Öğretmeni veya Öğretmen Liselerinde Meslek Dersleri Öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Basın-yayın organlarında ise başta editörlük olmak üzere farklı birimlerde iş bulabilmektedirler. Ayrıca özel kurum ve kuruluşlarda danışman olarak da çalışabilme olanakları vardır. Bunların yanında üniversitelerin Edebiyat, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, İletişim ve Güzel Sanatlar gibi birçok fakültesinde felsefenin farklı disiplinleri üzerinde veya disiplinler arası alanlarda akademisyen olarak çalışabilme olanakları da bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Bilgi paketleri bölümündeki ilgili derse bakınız.
Mezuniyet Koşulları
Eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için toplam olarak 240 AKTS alarak başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,00 veya üzerinde olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AYDOĞDU Tel :+90 442 666 25 25 (2220) Faks :+90 442 666 25 28 E-Posta :huseyin.aydogdu@erzurum.edu.tr AKTS Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Murat BAHADIR Tel:+90 442 666 25 25 (2322) E-Posta: murat.bahadir@erzurum.edu.tr Adres: Erzurum Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Havaalanı Yolu Cad. No:53 Yakutiye/Erzurum
Bölüm Olanakları
Felsefe bölümümüz dört öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi ve dört araştırma görevlisi ile çağın ihtiyaçlarına cevap veren tam donanımlı sınıflarda eğitim-öğretimi sürdürmektedir. Bunun yanı sıra her eğitim-öğretim dönemi içerisinde gerek farklı üniversite ve kurumlardan alanında uzman kişileri davet ederek, gerekse üniversitemizin öz kaynakları aracığıyla farklı konularda konferans, seminer ve panel faaliyetleri düzenlemektedir. Öğrencilerin bilgi, deneyim ve görgülerini artırmak için kullanabilecekleri 50.000 kitap kapasitesine sahip Merkezi Kütüphaneden faydalanabilmektedirler. Bunun yanında öğrencilerimiz üniversitemizin düzenlemiş olduğu farklı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden de faydalanabilmektedirler. Ayrıca Erzurum’un bir kış sporları merkezi olmasından dolayı kış sporlarıyla ilgili farklı branşlarda sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunma olanakları da vardır.


Program Çıktıları

Sıra Çalışma Modu
1 Alanın temel kavram ve problemlerini ifade edebilme
2 Disiplinler arası sorunlar karşısında farklı düşünceleri sınıflandırabilme
3 Alan ile ilgili güncel çalışmaları takip edebilme
4 Alanın temel yöntem ve tekniklerini kullanabilme
5 Alana özgü yetkinlikler ile felsefi problemleri tartışabilme
6 Alanında yetkin bir felsefeci olarak farklı çalışmalarda sorumluluk üstelenebilme
7 Alan ile ilgili farklı yaklaşımları çeşitli platformlarda ifade edebilme
8 Hayat boyu öğrenmenin bir gerekliliği olarak kendini yenileyebilme
9 Alan ile ilgili sorunları toplumsal değişimleri göz önüne alarak tartışabilme
10 Alan ile farklı disiplinler arasında etkileşim kurabilme
11 Alan ile toplumsal yaşam arasında bağlantı kurabilme
12 Alandaki ve farklı disiplinlerdeki bilim insanları ile iletişimde bulunabilme
13 Alanın temel problemlerine disiplinlerarası bir yaklaşımla çözümler üretebilme
14 Sistematik, kavramsal, eleştirel, sorgulayıcı, refleksif, analitik ve sentetik düşünme-okuma-yazma yetkinliğine sahip olabilme
15 Alanın problemlerini anlamaya yönelik metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini kullanabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ
1

BECERİ
1

2

YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1

2

3

4

5

YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
1

2

Müfredat

T:Teori U:Uygulama L:Labaratuvar K:Kredi

1 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
FLS-103 Antik Çağ Yunan Felsefesi Tarihi ve Metinleri I 3 0 0 3.00 5.00
FLS-105 Eskiçağ Doğu Felsefesi 3 0 0 3.00 4.00
FLS-107 Felsefenin Temel Kavramları ve İlkeleri 3 0 0 3.00 5.00
FLS-101 Felsefeye Giriş I 3 0 0 3.00 5.00
FLS-109 Klasik Mantık 3 0 0 3.00 5.00
FLS-111 Sosyolojiye Giriş I 3 0 0 3.00 4.00
UOZTD1 Türk Dili I 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 20 0 0 20 30

2 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
FLS-104 Antik Çağ Yunan Felsefesi Tarihi ve Metinleri II 3 0 0 3.00 5.00
FLS-108 Felsefe ve Eleştirel Düşünme 3 0 0 3.00 5.00
FLS-102 Felsefeye Giriş II 3 0 0 3.00 5.00
FLS-106 Mitoloji ve Felsefe 3 0 0 3.00 4.00
FLS-110 Modern Mantık 3 0 0 3.00 5.00
FLS-112 Sosyolojiye Giriş II 3 0 0 3.00 4.00
UOZTD2 Türk Dili II 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 20 0 0 20 30

3 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
FLS-207 Dil ve Mantık Felsefesi 3 0 0 3.00 4.00
FLS-203 İslam Felsefesi Tarihi I 3 0 0 3.00 5.00
FLS-201 Ortaçağ Batı Felsefesi Tarihi ve Metinleri 3 0 0 3.00 4.00
FLS-211 Osmanlı Türkçesi ve Felsefi Metinler I 3 0 0 3.00 3.00
FLS-209 Psikolojiye Giriş I 3 0 0 3.00 4.00
FLS-213 Seçmeli Ders I 2 0 0 2.00 0.00
FLS-205 Varlık Felsefesi 3 0 0 3.00 5.00
UOZ-YD1 Yabancı Dil I 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 22 0 0 22 27

4 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
FLS-206 Bilgi Felsefesi 3 0 0 3.00 5.00
FLS-204 İslam Felsefesi Tarihi II 3 0 0 3.00 5.00
FLS-212 Osmanlı Türkçesi ve Felsefi Metinler II 3 0 0 3.00 3.00
FLS-210 Psikolojiye Giriş II 3 0 0 3.00 4.00
FLS-202 Rönesans Felsefesi Tarihi ve Metinleri 3 0 0 3.00 4.00
FLS-214 Seçmeli Ders II 2 0 0 2.00 0.00
FLS-208 Sosyoloji Tarihi 3 0 0 3.00 4.00
UOZ-YD2 Yabancı Dil II 2 0 0 2.00 2.00
Toplam 22 0 0 22 27

5 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
FLS-301 17.Yüzyıl Felsefesi Tarihi ve Metinleri 3 0 0 3.00 5.00
FLS-303 Ahlak Felsefesi 3 0 0 3.00 4.00
UOZTA1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2.00 2.00
FLS-307 Bilim Tarihi 3 0 0 3.00 4.00
FLS-309 Çağdaş Psikoloji Akımları 3 0 0 3.00 4.00
FLS-311 Çağdaş Sosyoloji Kuramları 3 0 0 3.00 4.00
FLS-305 İnsan Felsefesi 3 0 0 3.00 4.00
FLS-313 Seçmeli Ders III 2 0 0 2.00 0.00
Toplam 22 0 0 22 27

6 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
FLS-302 18.Yüzyıl Felsefesi Tarihi ve Metinleri 3 0 0 3.00 5.00
UOZTA2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2.00 2.00
FLS-308 Bilim Felsefesi 3 0 0 3.00 4.00
FLS-304 Demokrasi ve İnsan Hakları 3 0 0 3.00 4.00
FLS-310 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi 3 0 0 3.00 4.00
FLS-312 Postmodern Sosyoloji 3 0 0 3.00 4.00
FLS-314 Seçmeli Ders IV 2 0 0 2.00 0.00
FLS-306 Tarih Felsefesi 3 0 0 3.00 4.00
Toplam 22 0 0 22 27

7 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
FLS-401 19. Yüzyıl Felsefesi Tarihi ve Metinleri 3 0 0 3.00 5.00
FLS-411 Kişilik Kuramları 3 0 0 3.00 4.00
FLS-407 Sanat Felsefesi 3 0 0 3.00 4.00
FLS-413 Seçmeli Ders V 2 0 0 2.00 0.00
FLS-405 Siyaset Felsefesi 3 0 0 3.00 5.00
FLS-409 Sosyal Bilimler Felsefesi 3 0 0 3.00 4.00
FLS-403 Türk Düşünce Tarihi I 3 0 0 3.00 5.00
Toplam 20 0 0 20 27

8 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
FLS-402 20. Yüzyıl Felsefesi Tarihi ve Metinleri 3 0 0 3.00 5.00
FLS-410 Bilgi Sosyolojisi 3 0 0 3.00 5.00
FLS-408 Eğitim Felsefesi 3 0 0 3.00 4.00
FLS-406 Felsefe ve İdeoloji 3 0 0 3.00 4.00
FLS-414 Seçmeli Ders VI 2 0 0 2.00 0.00
FLS-412 Sosyal Psikoloji 3 0 0 3.00 4.00
FLS-404 Türk Düşünce Tarihi II 3 0 0 3.00 5.00
Toplam 20 0 0 20 27

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
SFLS-221 Arapça I 2 0 0 3.00
SFLS-223 Farsça I 2 0 0 3.00
SFLS-225 Rasyonalist Felsefe 2 0 0 3.00
SFLS-227 Çocuklar İçin Felsefe 2 0 0 3.00
SFLS-222 Arapça II 2 0 0 3.00
SFLS-224 Farsça II 2 0 0 3.00
SFLS-226 Empirist Felsefe 2 0 0 3.00
SFLS-228 Düşünme Eğitimi 2 0 0 3.00
SFLS-323 Felsefi Metin Okuma ve Yorumlama I 2 0 0 3.00
SFLS-325 Din Felsefesi 2 0 0 3.00
SFLS-327 Çevre Felsefesi 2 0 0 3.00
SFLS-329 Zihin Felsefesi 2 0 0 3.00
SFL-S324 Felsefi Metin Okuma ve Yorumlama II 2 0 0 3.00
SFLS-326 İslam Felsefesi Problemleri 2 0 0 3.00
SFLS-328 Teknoloji Felsefesi 2 0 0 3.00
SFLS-330 İletişim Felsefesi 2 0 0 3.00
SFLS-421 Uygulamalı Etik 2 0 0 3.00
SFLS-423 Hukuk Felsefesi 2 0 0 3.00
SFLS-425 Fenomenoloji-Varoluşçuluk 2 0 0 3.00
SFLS-427 Feminist Teoriler 2 0 0 3.00
SFLS429 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2 0 0 3.00
SFLS-422 Medya Eleştirisi ve Etiği 2 0 0 3.00
SFLS-424 Kültür Felsefesi 2 0 0 3.00
SFLS-426 Postyapısalcılık ve Postmodernizim 2 0 0 3.00
SFLS-428 Felsefe ve Edebiyat 2 0 0 3.00