• Tel: 444 5 388

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

Kuruluş
İşletme Bölümü, TBMM tarafından 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihli 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6005 No’lu Kanun’un 131. EK Maddesi uyarınca kurulmuştur.
Kazanılan Derece
İşletmeci
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM tarafından yapılan LYS sınavı sonucunda üniversitemize yerleşmeye hak kazanan öğrenciler kayıt yaptırabilir. -Kazanan öğrenciler Üniversitemize gelmeden www.turkiye.gov.tr adresinden e-kayıt yapabilirler. -E-kayıt yapan öğrencilerden herhangi bir belge alınmayacaktır. -E-kayıt işlemini tamamladığınızda, e-kayıt yaptığınıza dair çıktıyı alırsanız, ‘kaydım tamamlandı mı ?’ diye bir endişe duymanıza gerek kalmayacaktır. -E-devlet üzerinden kayıt yaparken bazı öğrencilerin mezuniyeti görünmediği için veya yaş itibariyle askerlik işlemlerinden dolayı e-kayıt yapamayan öğrencilerin ise Üniversitemize gelerek kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. -Üniversitemize gelerek kayıt yapan öğrencilerin ‘Lise Diplomasının Aslı’ ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Kayıt esnasında diploma aslı görüldükten sonra öğrenciye geri verilecektir. -Üniversitemize gelerek kayıt yapacak öğrenciler, harç ücretini ödedikten sonra kayıt için başvurmaları gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak harf notlarından birisi verilir. Harf notunun karşılığı olan ağırlık kat sayısı şu şekildedir: AA 4,00 BA 3,50 BB 3,00 CB 2,50 CC 2,00 DC 1,50 DD 1,00 FF 0,00 M Muaf G Geçer Z Devamsız.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lise mezunu olmak LYS sınavından TM alanından yeterli puan almak
Program Profili
İşletme alanında gerekli yetkinliğe sahip olmak yanında, analitik düşünen, sentez yapabilen, sorgulayan, yorumlayan, geleceğe dair projeksiyonlar yapabilen ve bu sayede kamu ve özel kesimce tercih edilen üstün niteliklere sahip işletmeci yetiştirme amacındadır. Bu amaç doğrultusunda, Öğrenim Programı çok sayıda seçimlik ders açmaya olanak sağlayarak esnek, yeniliklere ve gelişmelere açık bir yapıda oluşturulmuştur. İşletme bölümü öğretim planı 4 yıl ve 8 dönemde tamamlanmak üzere hazırlanmıştır. İlaveten, öğrencilerin en az bir dili iyi derecede anlayabilme, okuyup yazabilme ve işletme literatürünü takip edebilme becerilerini kazanmaları amacıyla 8 dönem zorunlu İngilizce dersi verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Isletme bölümü mezunlari, kamu ya da özel sektör ile ulusal ya da uluslararasi isletmelerde ve/veya kurumlarda, Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi, Finansman, Muhasebe, Pazarlama, Insan Kaynaklari, Örgütleme ve Denetim gibi genis bir yelpazede yönetici, müfettis, uzman ya da arastirmaci olarak çalisabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
ALES minimum 55
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Minimum 1 ara sınav, 1 yarıyıl sonu sınavı olmak üzere, quiz, ödev vb faaliyetler öğretim üyesi takdirinde desteklenebilir.
Mezuniyet Koşulları
240 AKTS Min 2.00 GANO
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Askeri Havaalanı Yolu 1. km Yakutiye/ERZURUM İletişim: 444 5 388 Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Şakir DIZMAN
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanısıra uygulamayıda yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerin kullanımına açık kütüphane, okuma salonu, girişimcilik ve inovasyon atölyesi, projeksiyonlu sınıflar ve bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır. Öğrenciler Erasmus, PAX, Mevlana ve Farabi programları çerçevesinde en fazla iki dönem anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedirler. Ayrıca, öğrencilerimiz ilgi alanları doğrultusunda futbol, basketbol, buz hokeyi, halkoyunları takımlarına ve öğrenci kulüplerine katılabilirler.


Program Çıktıları

Sıra Çalışma Modu
1 İşletme alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir
2 İşletmenin yönetim, üretim, pazarlama ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı alanlarda amaç ve hedefler belirleyebilir, elde ettiği bilgi ve becerileri eleştirel bir şekilde değerlendirip öneriler sunabilir.
3 İşletmenin yönetim, üretim, pazarlama ve muhasebe-finans alanındaki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir ve karşılaştığı sorunlara yönelik projeler ve yenilikçi çözümler geliştirebilir.
4 İşletmenin yönetim, üretim, pazarlama ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı alanlarda yenilikleri takip eder, ekibini yenilikler konusunda teşvik eder, paydaşlarla ilişkileri yürütür ve bunların çıktılarını analiz edebilir.
5 İşletmenin yönetim, üretim, pazarlama ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı alanlarla ilgili olarak edindiği bilgileri eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, sürekli kendini yenileyebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
6 İşletmenin yönetim, üretim, pazarlama ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı konularda sorunları tanımlayabilir, nitel ve nicel verileri toplayarak analiz edebilir, projelere katkı sunarak ekip çalışması yapabilir.
7 Toplumsal sorumluluk bilincine sahiptir, sosyal çevresinde gözlemlediği sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirebilir ve bunları uygulayabilir.
8 İşletmenin yönetim, üretim, pazarlama ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı alanlarla ilgili olarak sahip olduğu bilgi birikimine ilaveten güncel gelişmeleri takip ederek, önerilerini Türkçe ve yabancı dil bilgisini kullanarak yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir.
9 İşletmenin yönetim, üretim, pazarlama ve muhasebe-finans fonksiyonlarının gerektirdiği bilişim teknolojilerini kullanabilir.
10 Sosyal hakların evrenselliği, iş ve meslek etiği, toplumsal ahlak, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli farkındalığa sahiptir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ
1

BECERİ
1

2

YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1

2

3

4

5

YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
1

2

Müfredat

T:Teori U:Uygulama L:Labaratuvar K:Kredi

1 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
FOZ101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 0 1.00 1.00
ISL105 Davranış Bilimleri 3 0 0 3.00 4.00
FOD103 Hukukun Temel Kavramları 3 0 0 3.00 4.00
IKT101 İktisada Giriş I 3 0 0 3.00 4.00
YDY-101 İngilizce-I 3 0 0 3.00 2.00
YDY-101 İngilizce-I (2017 ve sonrası girişliler için) 3 0 0 3.00 2.00
ISL103 İşletmeciliğin Temelleri 3 0 0 3.00 4.00
ISL101 Muhasebe I 3 0 0 3.00 5.00
IKT103 Sosyal Bilimlerde Matematik I 3 0 0 3.00 4.00
UOD-101 Türk Dili I (2017 ve sonrası girişliler için) 3 0 0 3.00 2.00
UOD-101 Türk Dili-I 3 0 0 3.00 2.00
Toplam 30 2 0 31 34

2 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
FOD104 Anayasa Hukuku 3 0 0 3.00 4.00
IKT102 İktisada Giriş II 3 0 0 3.00 4.00
YDY-102 İngilizce-II 3 0 0 3.00 2.00
ISL102 Muhasebe II 3 0 0 3.00 5.00
FOD102 Sosyal Bilimlerde Matematik II 3 0 0 3.00 4.00
FOD106 Temel Bilgisayar Uygulamaları 2 2 0 3.00 5.00
UOD-102 Türk Dili-II 3 0 0 3.00 2.00
ISL104 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3.00 4.00
Toplam 23 2 0 24 30

3 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
UOZ-TA1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2.00 2.00
YDY-201 İngilizce III 3 0 0 3.00 3.00
EKO201 İstatistik I 3 0 0 3.00 5.00
IKT203 Makroiktisat I 3 0 0 3.00 5.00
ISL201 Maliyet Muhasebesi I 3 0 0 3.00 6.00
IKT201 Mikroiktisat I 3 0 0 3.00 5.00
FOD203 Ticaret Hukuku 3 0 0 3.00 4.00
Toplam 20 0 0 20 30

4 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
UOZ-TA2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2.00 2.00
YDY-202 İngilizce IV 3 0 0 3.00 3.00
EKO202 İstatistik II 3 0 0 3.00 5.00
FOD204 İş Hukuku 3 0 0 3.00 4.00
IKT204 Makroiktisat II 3 0 0 3.00 5.00
ISL202 Maliyet Muhasebesi II 3 0 0 3.00 6.00
IKT202 Mikroiktisat II 3 0 0 3.00 5.00
Toplam 20 0 0 20 30

5 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
ISL301 Finansın Temel İlkeleri 3 0 0 3.00 5.00
FOD301 Mesleki İngilizce I 2 0 0 2.00 2.00
ISL203 Örgütsel Davranış 3 0 0 3.00 4.00
ISL305 Pazarlama Yönetimi I 3 0 0 3.00 3.00
SEÇ-301 Seçmeli Ders-5.Yarıyıl 3 0 0 3.00 0.00
ISL307 Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 3 0 0 3.00 3.00
ISL300 Staj 0 0 0 0.00 2.00
ISL303 Yöneylem Araştırması 3 0 0 3.00 3.00
Toplam 20 0 0 20 22

6 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
ISL302 Finansal Yönetim 3 0 0 3.00 6.00
ISL304 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3.00 5.00
FOD302 Mesleki İngilizce II 2 0 0 2.00 2.00
ISL306 Pazarlama Yönetimi II 3 0 0 3.00 6.00
SEÇ-302 Seçmeli Ders-6.Yarıyıl 3 0 0 3.00 0.00
FOD306 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.00 3.00
Toplam 17 0 0 17 22

7 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
FOD401 Bitirme Tezi 2 2 0 3.00 5.00
FOD403 Mesleki İngilizce III 2 0 0 2.00 2.00
SEÇ-401 Seçmeli Ders-7.Yarıyıl 3 0 0 3.00 0.00
ISL401 Uluslararası İşletmecilik 3 0 0 3.00 6.00
ISL403 Üretim Yönetimi I 3 0 0 3.00 5.00
Toplam 13 2 0 14 18

8 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
IKT304 Kamu Maliyesi 3 0 0 3.00 5.00
FOD402 Mesleki İngilizce IV 2 0 0 2.00 2.00
SEÇ-402 Seçmeli Ders-8.Yarıyıl 3 0 0 3.00 0.00
ISL402 Stratejik Yönetim 3 0 0 3.00 6.00
ISL404 Üretim Yönetimi II 3 0 0 3.00 5.00
Toplam 14 0 0 14 18

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
FOD301 Borçlar Hukuku 3 0 0 4.00
FOS301 Etkili İletişim ve Konuşma 3 0 0 0.00
FOS401 Ticaret Hukuku 3 0 0 4.00
FOS403 Matematikte Güncel Konular 3 0 0 4.00
IKT302 İktisadi Büyüme ve Kalkınma 3 0 0 4.00
IKT325 Endüstriyel İktisat 3 0 0 4.00
ISL307 Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 3 0 0 0.00
ISL321 Teknoloji Yönetimi 3 0 0 0.00
ISL347 Şirketler Muhasebesi 3 0 0 4.00
ISL362 Girişimcilik,Bilgi ve İnovasyon Ekonomisi 3 0 0 4.00
ISL363 Girişimcilik ve KOBİ'ler 3 0 0 4.00
ISL373 Analitik Okuma ve Yazma 3 0 0 4.00
FOD308 İleri Düzey Excel Uygulamaları 3 0 0 0.00
FOD310 Eleştirel Düşünce 3 0 0 0.00
IKT302 İktisadi Büyüme ve Kalkınma 3 0 0 4.00
IKT304 Kamu Maliyesi 3 0 0 4.00
IKT348 Oyun Teorisi 3 0 0 4.00
IKT421 Bölgesel İktisat 3 0 0 4.00
ISL202 Maliyet Muhasebesi II 3 0 0 4.00
ISL204 Pazarlama İlkeleri 3 0 0 4.00
ISL206 Üretim Yönetimi 3 0 0 4.00
ISL302 İşletme Finansmanı 3 0 0 4.00
ISL322 Bilgisayar Uygulamalı Yöneylem Araştırması 3 0 0 0.00
ISL362 Girişimcilik,Bilgi ve İnovasyon Ekonomisi 3 0 0 4.00
ISL363 Girişimcilik ve KOBİ'ler 3 0 0 4.00
ISL364 Modern Türkiye Tarihi 3 0 0 4.00
FOS401 Ticaret Hukuku 3 0 0 4.00
FOS403 Matematikte Güncel Konular 3 0 0 4.00
IKT347 Uygulamalı İktisat Araştırmaları 3 0 0 0.00
IKT421 Bölgesel İktisat 3 0 0 4.00
IKT423 Ekonomik Kalkınma Modelleri 3 0 0 4.00
ISL403 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 4.00
ISL469 Genel Muhasebe Uygulamaları 3 0 0 4.00
FOS402 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 0 4.00
FOS404 Sözel Mantık ve Genel Kültür 3 0 0 0.00
IKT446 Makro İktisat Genel Uygulamaları 3 0 0 4.00
IKT474 Dünya Ekonomisi 3 0 0 4.00
IKT480 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 3 0 0 4.00
ISL374 Analitik Okuma ve Yazma II 3 0 0 4.00
ISL470 Genel Muhasebe Uygulamaları II 3 0 0 4.00