• Tel: 444 5 388

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat Bölümü

Kuruluş
Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi 14 Temmuz 2010 tarihinde kurulmuştur. Fakülte, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonometri, Maliye, Bankacılık ve Finans ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Eğitim, iktisat bölümünde lisans ve lisansüstü düzeyde; işletme bölümünde ise lisans düzeyinde devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İktisat Lisans Programı alanında Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
ETÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için ÖSYM tarafından yapılan sınavı kazanmış olmak, başka bir örgün yüksek öğretim programına kayıtlı olmamak ve lise mezunu olmak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için ETÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi'nde yer alan hükümler uygulanır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bu programa yapılacak olan geçişler, Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi, Çift Anadal ve Yandal Yönergesi, Özel Öğrenci Yönergesi ve Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240'tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Profili
İktisat bölümü lisans programı, iktisat teorisi temeli üzerinde, analitik düşünen, sentez yapabilen, sorgulayan, yorumlayan, geleceğe dair projeksiyonlar yapabilen ve bu sayede kamu ve özel kesimce tercih edilen üstün niteliklere sahip iktisatçı yetiştirme amacındadır. Bu amaç doğrultusunda, Öğrenim Programı çok sayıda seçimlik ders açmaya olanak sağlayarak esnek, yeniliklere ve gelişmelere açık bir yapıda oluşturulmuştur. İktisat bölümü öğretim planı 4 yıl ve 8 dönemde tamamlanmak üzere hazırlanmıştır. İlaveten, öğrencilerin en az bir dili iyi derecede anlayabilme, okuyup yazabilme ve iktisat literatürünü takip edebilme becerilerini kazanmaları amacıyla 8 dönem zorunlu İngilizce dersi verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İktisat Bölümü mezunlarının sosyal ve matematiksel yönleri güçlü, iktisadi sorunları kavramlaştırıp, çözümleyebilen, neden-sonuç ilişkisi kurabilen ve analitik düşünebilme becerilerine sahip olması amaçlanmaktadır. Mezunlarımız, kazanmış oldukları mesleki formasyon sayesinde; kamu kurum ve kuruluşlarında, üst kurullarda, bankalarda, sigorta ve denetim şirketlerinde, finans kurumlarında ve uluslararasi şirketlerde uzman ve yönetici pozisyonlarında kariyerlerine başlayabilmektedirler. Ayrıca, isletme, ekonometri ve çalışma ekonomisi gibi farklı alanlarda yüksek lisans eğitimi ve akademik kariyer yapma imkanına da sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğreniminlerine yönelebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavların ölçme ve değerlendirilmesinde Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. Maddeleri esas alınmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin mezuniyet durumunu sağlamaları için Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 41. Maddesi'nde belirtilen şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Erzurum Teknik Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisat BölümüHavaalanı Yolu Üzeri 25100 Yakutiye, ErzurumBölüm Başkanı: Doç. Dr. Serap BEDİRTel: 444 5 388Fax: 04422300038E-mail: etu.iibf@erzurum.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanısıra uygulamayıda yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerin kullanımına açık kütüphane, okuma salonu, girişimcilik ve inovasyon atölyesi, projeksiyonlu sınıflar ve bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır. Öğrenciler Erasmus, PAX, Mevlana ve Farabi programları çerçevesinde en fazla iki dönem anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedirler. Ayrıca, öğrencilerimiz ilgi alanları doğrultusunda futbol, basketbol, buz hokeyi, halkoyunları takımlarına ve öğrenci klüplerine katılabilirler.


Program Çıktıları

Sıra Çalışma Modu
1 Temel iktisadi kavramları, teorileri ve yöntemleri tanımlar ve değerlendirebilir.
2 İktisadi teorileri iktisat bilimi yöntemleri çerçevesinde inceleyebilir, kuramlar arasındaki ilişkileri ve farklılıkları açıklayabilir.
3 Elde ettiği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde iktisadi analizde geçerli bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak iktisadi verileri yorumlayabilir.
4 İktisat alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışabilir veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
5 Edindiği iktisadi bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirebilir.
6 Alanı ile ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunları nicel ve nitel verilerle analiz edebilir, bunu ilgili kişi ve kurumlarla paylaşabilir ve çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyabilir.
7 Bilgi birikimini ve problem çözme yeteneğini paylaşmak için gerekli olan bilgi teknolojilerini ve meslektaşları ile iletişim için gerekli yabancı dili (İngilizce) iyi derecede kullanabilir.
8 Çevre ve dünya sorunlarına duyarlı, sosyal adalet ve toplumsal sorumluluk bilincine sahiptir.
9 Alanı ile ilgili bilgilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ
1

BECERİ
1

2

YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
1

2

3

YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1

2

3

4

5

YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
1

2

Müfredat

T:Teori U:Uygulama L:Labaratuvar K:Kredi

1 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
FOD105 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 0 1.00 5.00
ISL105 Davranış Bilimleri 3 0 0 3.00 4.00
FOD103 Hukukun Temel Kavramları 3 0 0 3.00 4.00
IKT101 İktisada Giriş I 3 0 0 3.00 5.00
YDY-101 İngilizce-I 3 0 0 3.00 2.00
YDY-101 İngilizce-I (2017 ve sonrası girişliler için) 3 0 0 3.00 2.00
ISL103 İşletmeciliğin Temelleri 3 0 0 3.00 4.00
ISL101 Muhasebe I 3 0 0 3.00 5.00
IKT103 Sosyal Bilimlerde Matematik I 3 0 0 3.00 4.00
UOD-101 Türk Dili I (2017 ve sonrası girişliler için) 3 0 0 3.00 2.00
UOD-101 Türk Dili-I 3 0 0 3.00 2.00
Toplam 30 2 0 31 39

2 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
FOD104 Anayasa Hukuku 3 0 0 3.00 4.00
IKT102 İktisada Giriş II 3 0 0 3.00 5.00
YDY-102 İngilizce-II 3 0 0 3.00 2.00
ISL102 Muhasebe II 3 0 0 3.00 5.00
FOD102 Sosyal Bilimlerde Matematik II 3 0 0 3.00 4.00
FOD106 Temel Bilgisayar Uygulamaları 2 2 0 3.00 5.00
UOD-102 Türk Dili-II 3 0 0 3.00 2.00
ISL104 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3.00 4.00
Toplam 23 2 0 24 31

3 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
UOZ-TA1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2.00 2.00
FOD201 Borçlar Hukuku 3 0 0 3.00 4.00
YDY-201 İngilizce III 3 0 0 3.00 4.00
EKO201 İstatistik I 3 0 0 3.00 4.00
IKT203 Makroiktisat I 3 0 0 3.00 6.00
IKT205 Matematiksel İktisat I 3 0 0 3.00 4.00
IKT201 Mikroiktisat I 3 0 0 3.00 6.00
Toplam 20 0 0 20 30

4 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
UOZ-TA2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2.00 2.00
FOD202 İdare Hukuku ve İdari Yargı 3 0 0 3.00 4.00
YDY-202 İngilizce IV 3 0 0 3.00 4.00
EKO202 İstatistik II 3 0 0 3.00 4.00
IKT204 Makroiktisat II 3 0 0 3.00 6.00
IKT206 Matematiksel İktisat II 3 0 0 3.00 4.00
IKT202 Mikroiktisat II 3 0 0 3.00 6.00
Toplam 20 0 0 20 30

5 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
EKO301 Ekonometri I 3 0 0 3.00 5.00
IKT303 İktisadi Düşünceler Tarihi 3 0 0 3.00 5.00
FOD301 Mesleki İngilizce I 2 0 0 2.00 2.00
IKT301 Para Teorisi ve Politikası 3 0 0 3.00 5.00
SEC-301 Seçmeli Ders/Güz 3 0 0 3.00 0.00
FOD303 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.00 3.00
IKT300 Staj 0 0 0 0.00 2.00
Toplam 17 0 0 17 22

6 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
EKO302 Ekonometri II 3 0 0 3.00 5.00
IKT302 İktisadi Büyüme ve Kalkınma 3 0 0 3.00 5.00
IKT304 Kamu Maliyesi 3 0 0 3.00 5.00
FOD302 Mesleki İngilizce II 2 0 0 2.00 2.00
FOD304 Proje Geliştirme ve Yönetimi 3 0 0 3.00 5.00
SEC-302 Seçmeli Ders/Bahar 3 0 0 3.00 0.00
Toplam 17 0 0 17 22

7 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
FOD401 Bitirme Tezi 2 2 0 3.00 5.00
IKT405 Kamu Ekonomisi 3 0 0 3.00 5.00
FOD403 Mesleki İngilizce III 2 0 0 2.00 2.00
SEC-401 Seçmeli Ders/Güz 3 0 0 3.00 0.00
IKT401 Uluslararası İktisat I 3 0 0 3.00 6.00
Toplam 13 2 0 14 18

8 .Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
IKT406 Maliye Politikası 3 0 0 3.00 5.00
FOD402 Mesleki İngilizce IV 2 0 0 2.00 2.00
SEC-402 Seçmeli Ders/Bahar 3 0 0 3.00 0.00
IKT404 Türkiye Ekonomisi ve Güncel Konular 3 0 0 3.00 5.00
IKT402 Uluslararası İktisat II 3 0 0 3.00 6.00
Toplam 14 0 0 14 18

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS
FOD103 Hukukun Temel Kavramları 3 0 0 0.00
FOS301 Etkili İletişim ve Konuşma 3 0 0 4.00
FOS401 Ticaret Hukuku 3 0 0 4.00
IKT321 İktisat Sosyolojisi 3 0 0 5.00
IKT322 Girişimcilik Bilgi ve İnovasyon Ekonomisi 3 0 0 4.00
IKT421 Bölgesel İktisat 3 0 0 4.00
ISL201 Maliyet Muhasebesi I 3 0 0 4.00
ISL301 Finansın Temel İlkeleri 3 0 0 0.00
ISL301 İnsan Kaynakları ve Yönetimi 3 0 0 4.00
ISL303 Pazarlama Yönetimi 3 0 0 4.00
ISL307 Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 3 0 0 0.00
ISL321 Teknoloji Yönetimi 3 0 0 0.00
ISL363 Girişimcilik ve KOBİ'ler 3 0 0 4.00
ISL373 Analitik Okuma ve Yazma 3 0 0 4.00
SEÇ-381 Sistem Analizi 3 0 0 0.00
SEÇ-481 Faktör Piyasaları 3 0 0 4.00
FOD308 İleri Düzey Excel Uygulamaları 3 0 0 0.00
FOD310 Eleştirel Düşünce 3 0 0 0.00
IKT321 İktisat Sosyolojisi 3 0 0 4.00
IKT322 Girişimcilik Bilgi ve İnovasyon Ekonomisi 3 0 0 4.00
IKT348 Oyun Teorisi 3 0 0 4.00
ISL202 Maliyet Muhasebesi II 3 0 0 6.00
ISL204 Pazarlama İlkeleri 3 0 0 4.00
ISL206 Üretim Yönetimi 3 0 0 4.00
ISL302 İşletme Finansmanı 3 0 0 4.00
ISL304 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 4.00
ISL322 Bilgisayar Uygulamalı Yöneylem Araştırması 3 0 0 0.00
ISL363 Girişimcilik ve KOBİ'ler 3 0 0 4.00
ISL364 Modern Türkiye Tarihi 3 0 0 4.00
FOD308 İleri Düzey Excel Uygulamaları 3 0 0 0.00
FOD310 Eleştirel Düşünce 3 0 0 0.00
FOS401 Ticaret Hukuku 3 0 0 4.00
FOS402 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 0 4.00
FOS404 Sözel Mantık ve Genel Kültür 3 0 0 0.00
IKT321 İktisat Sosyolojisi 3 0 0 0.00
IKT322 Girişimcilik,Bilgi ve İnovasyon Ekonomisi 3 0 0 0.00
IKT323 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3 0 0 0.00
IKT348 Oyun Teorisi 3 0 0 4.00
IKT423 Ekonomik Kalkınma Modelleri 3 0 0 4.00
IKT445 Mikroiktisat Genel Uygulamalar 3 0 0 4.00
IKT446 Makro İktisat Genel Uygulamaları 3 0 0 4.00
IKT447 İktisadi Bütünleşme ve AB 3 0 0 4.00
IKT474 Dünya Ekonomisi 3 0 0 4.00
IKT476 Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi 3 0 0 0.00
IKT480 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 3 0 0 0.00
ISL202 Maliyet Muhasebesi II 3 0 0 0.00
ISL204 Pazarlama İlkeleri 3 0 0 0.00
ISL206 Üretim Yönetimi 3 0 0 0.00
ISL363 Girişimcilik ve KOBİ'ler 3 0 0 0.00
ISL364 Modern Türkiye Tarihi 3 0 0 0.00
İŞL-470 Genel Muhasebe Uygulamaları II 3 0 0 0.00
SEC482 Seçmeli Ders 10 3 0 0 0.00
SEC484 Seçmeli Ders 11 3 0 0 0.00
SEÇ-481 Faktör Piyasaları 3 0 0 4.00
FOS402 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 0 4.00
FOS404 Sözel Mantık ve Genel Kültür 3 0 0 0.00
IKT446 Makro İktisat Genel Uygulamaları 3 0 0 4.00
IKT474 Dünya Ekonomisi 3 0 0 4.00
IKT480 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 3 0 0 4.00
ISL202 Maliyet Muhasebesi II 3 0 0 6.00