• Tel: 444 5 388

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Öğrenciler

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, ETÜ‘de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Erasmus Öğrencileri

a)Giden Öğrenciler

Öğrenciler gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "intibak formu A" hazırlanır ve Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dâhil ederek) Erzurum Teknik Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir. Yurtdışındaki üniversitede elde edilen ECTS kredileri garanti edilir.

Öğrencinin yurtdışındaki üniversitede eğitimini tamamlayıp dönmesinden sonra yurtdışından gelen Not Çizelgesindeki belgeler dikkate alınarak Bölüm Koordinatörü tarafından "İntibak Formu B" hazırlanır. Bu belge hazırlanırken yurtdışından alınan ECTS notları aşağıda tabloya göre Erzurum Teknik Üniversitesi'ndeki notlara çevrilir.

 

--- buraya not dönüşüm tablosu gelecek ----

b)Gelen Öğrenciler

Eğitimini sürdürmek üzere Erzurum Teknik Üniversitesine gelip eğitimini tamamlayan öğrencilere ECTS kredilerini ve ECTS notlarını gösteren not çizelgesi hazırlanıp verilir.