• Tel: 444 5 388

Dünden Bugüne ETÜ

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Erzurum’da ikinci bir devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan kararla kurulmuştur.

Erzurum’da kurulan ikinci devlet üniversitesi olmasının yanı sıra, ETÜ Türkiye’de altıncı, Doğu Anadolu'da ise tek Teknik Üniversite olma unvanını da taşımaktadır.

ETÜ aktif olarak öğrenci kabulüne kuruluşundan 2 yıl sonra başlamıştır. İlk olarak Mühendislik ve Mimarlık, Fen Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.

İlerleyen yıllarda Edebiyat Fakültesi de aktif hale gelerek eğitim hayatına başlamıştır.

Hem kampüs içinde hem de dışında öğrenciler için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtları inşa edilmiştir.

ETÜ kurulduğu tarihten bu yana, tüm dünyada meydana gelen teknolojik gelişmelere her zaman açık kalarak, içinde bulunduğu toplumla sürekli iletişim halinde bulunarak ve bölgenin ileri teknoloji konularında araştırma altyapısı eksikliğini gidererek ileri teknoloji konularında bir araştırma üssü olma görevini üstlenmiştir.

Dolayısıyla bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası önemli projelere imza atmak, ülkenin sosyo - ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmak, bilimsel bakış açısına sahip, sanatsal ve kültürel düzeyi yüksek, katılımcı, özgür düşünen ve ahlaki değerlere sahip bireyler yetiştirmek Erzurum Teknik Üniversitesinin temel amacıdır.

ETÜ, topluma faydalı bireyler yetiştirme hedefinin yanında, hem ulusal hem de uluslararası boyutta ülkenin akademik niteliğini artırmaya katkısı olan akademik personellerin yetiştirilmesine de büyük önem vermektedir.